Originální grafický návrh

Odlišit se, vyniknout, upoutat pozornost - a ještě další vlastnosti by měl mít kvalitní grafický design Vašich stránek. Udržte zákazníka na svých stránkách. Nechte si navrhnout originální a přehledný design webových stránek.

Pokud se dobře zhostíte úkolu přivést zákazníka na Vaše stránky, přichází možná ještě důležitější fáze celého internetového businessu. Tím je úkol udržet tohoto návštěvníka na stránkách a následně jeho návštěvu přetavit v objednávku.

Přehledný web - úspěšný web

Originální grafický návrh - význam těchto slov může vést k doměnce, že originalita designu stránek je tím hlavním cílem snažení při jeho navrhování. K této vlastnosti designu je nutné přidat ještě jednu mnohem důležitější. Přehlednost je hlavní devizou správně vytvořeného grafického návrhu. Zákazník, který na krásných stránkách nenajde cestu k vybranému zboží či službě, opustí Vaše stránky a většinou se už nevrátí.

Postup

Vlastnímu zpracování do HTML předchází vytvoření tzv. drátěného modelu (wireframe). Jedná se o jednoduchý model stránek, který definuje především obsah, strukturu a eventuelně funkce webu. Jeho předmětem nejsou styly (barvy, fonty apod.). Jde především o čarové naznační rozložení stránek. Drátěný model vzniká na základě požadavků zákazníka.

Po odsouhlasení drátěného modelu přichází na řadu grafický návrh, který umístíme ve formě obrázku na náš testovací server a zašleme klientovi k připomínkování. Tento způsob zobrazení je výhodný kvůli jeho okamžité přístupnosti. Ve spolupráci s klientem se navržený layout odladí (barvy, písmo, obrázky, apod). Po odsouhlasení grafického návrhu následuje HTML kódování a stylování. V poslední fázi se nakódované stránky převedou do šablon a web je připravený ke spuštění.

Reference

Další reference .....