PPC kampaně

Podpořte výsledky svého podnikání kvalitní PPC kampaní. Pomůžeme s nastavením a vedením kampaní na Google Adwords nebo Seznam Sklik.

Co je PPC kampaň

Vytvoříme a povedeme pro Vás kampaně v reklamních systémech Google Adwords a Seznam Sklik. Vedle bannerové reklamy se jedná o nejběžnější a nejúčinnější způsob reklamní kampaně na internetu. PPC kampaně jsou postaveny na správném výběru klíčových slov a jejich vyhledání potenciálním zákazníkem. Jeho vstup na Vaše stránky na základě vyhledaného klíčového slova a jeho následné cílové chování na Vašich stránkách je smyslem PPC kampaní.

PPC kampaně využijí jak e-shopy pro navýšení svých obratů, tak webové prezentace pro zvýšení návštěvnosti případně pro budování značky.

Analýza, nastavení

Základem pro správné zacílení kampaně a správný výběr klíčových slov je důležitá důkladná analýza. Je zdrojem informací, bez kterých další realizace kampaně nemá smysl. Součástí analýzy jsou konzultace se zákazníkem, který musí být také při následném vytyčení cílů kampaně (míra konverze, navýšení návštěvnosti stránek, povědomí o značce apod.)

Co děláme, co dodáme

  1. Vytvoříme vhodnou strukturu kampaně - obvykle dle struktury vlastních stránek
  2. Klíčová slova rozdělíme samostatných sestav dle významu a cílení na zákazníky
  3. Kampaň průběžně optimalizujeme v závislosti na výkonnosti klíčových slov, jejich ceny za proklik a relevance k cílovým stránkám
  4. Vyhodnocení kampaní, měření konverzí, návratnost investic.
  5. Výsledky kampaní Vám v pravidelných reportech vyhodnotíme
  6. Výsledky kampaní slouží jako výstupy pro další optimalizaci stránek - navrhneme další postupy

Způsob ocenění (odměny)

Cena za PPC kampaně se dá rozdělit na dvě části. První část je tzv. paušální platba za nastavení kampaně. Jedná se o jednorázovou platbu, jejíž výše obvykle závisí na počtu klíčových slov obsažených v kampani.

Druhá část bývá platba opakovaná a její výše se může měnit. Jedná se o zpoplatnění vedení kampaně. Výše částky za vedení kampaně je závislá na úspěšnosti kampaně. Účtování vedení kampaně lze přizpůsobit typu kampaně, eventuelně přání zákazníka. Existuje několik možných způsobů vyúčtování:

  • procentuální odměna z částky investované do PPC - využívá se u kampaní zaměřených na zvýšení návštěvnosti či budování povědomí o značce
  • platbu za proklik - v podstatě jde o odměnu za přivedeného zákazníka - využití obdobné jako u předchozího způsobu
  • procentuální odměna z realizovaných transakcí - využívá se u kampaní zaměřených na zvýšení obratu