Nový modul "Platby a dopravy"

Nové funkce v modulu plateb a doprav. Možnost definovat stejné způsoby doprav s jinou cenou v zavislosti na hmotnosti produktů apod.

Úpravy modulu plateb a doprav nevychází striktně z požadavků našich zákazníků.

Hlavním důvodem těchto inovací je především přepsání celého nákupního procesu. Nové funkce jsou zlomkem toho, co nám nový engine nákupního procesu umožní. Zákazníci tak mohou přijít z požadavky, které prozatím nejsou zapracovány. K jejich uspokojení už nebude stát nic v cestě.

Novinky v modulu plateb a doprav

Dopravy

  • nastavení hmotnostních limitů pro každý typ přepravy
  • nastavení rozměrových limitů pro každý typ přepravy
  • nabídka doprav dle součtu hmotností v košíku
  • nabídka doprav dle nejobjemější položky v košíku (lze upravit na míru)
  • určení oblasti, do které doprava zaváží

Tarify

Zjednodušení editace hodnot nákupu pro ceny za služby (doprava zdarma apod.)

Oblasti

Vytváření oblastí jako parametru pro jednotlivé dopravy. Lze vytvořit např. oblast Evropa I, Evropa II a jednoduchým výběrem v select boxu vybrat státy do každé oblasti.

Překlady

Lze definovat jazykové mutace jednotlivým platbám a dopravám.