Statistiky Google Analytics

Mějte dokonalý přehled o provozu na Vašich webových stránkách. Kontrolujte efektivitu Vašeho internetového marketingu. Zvyšujte konverzní poměr Vašich webových stránek.

Analýza návštěvnosti má nezastupitelné místo ve strategii internetového projektu. Díky kvalitní analýze návštěvnosti získáte důležité informace potřebné k rozhodování o rozvoji a propagaci prezentace.

  • Zjistíte přesné počty návštěvníků přicházejících na Vaše stránky
  • Odhalíte preference návštěvníků, tj. jaké stránky nebo části webu je zajímají nejvíce
  • Vyhodnotíte skutečný efekt reklamních kampaní, tj. odkud chodí dobře cílení návštěvníci a kde reklama přinesla nejvíce prodejů
  • Posoudíte přínos optimalizace pro vyhledávače, tj. v jakých vyhledávačích uživatelé Vaše stránky našli, jaká slova hledali a co je nejvíce zajímalo
  • Odhalíte kritická místa Vaší prezentace, tj. zda je navigace logická, jestli jsou stránky přístupné pro alternativní prohlížeče, zda návštěvníci neodcházejí uprostřed registračního procesu a pod.

Pro měření návštěvnosti Vašeho projektu využívám nástroj Google Analytics. Jedná se zžejmě o nejdokonalejší statistický modul, díky kterému budete mít dokonalý přehled o všem, co se na Vašich internetových stránkách děje. Díky datům získaným z Google Analytics jsme schopni efektivně analyzovat úspěšnost Vašeho internetového projektu.

Google Analytics Vám umožní měřit "cíle" Vaší internetové aktivity jakojsou emailové kampaně, reklamní bannery, offline reklamy a další. Díky tzv. nastavení"Elektronický obchod" budete mít dokonalý přehled o původu transakcí. Získáte metriku loajality a identifikujete a vyhodnotíte zdroje Vašich tržeb.

Nabídka našich služeb v oblasti analýzy a měření návštěvnosti:

  • Internet audit
  • Zpracování analýzy uspěšnosti www prezentace (návštěvnost, efektivita reklamních kampaní, kritická místa, preference návštěvníků).